martes, 4 de diciembre de 2018

Shadows on the cathedral

Shadows on the catedral Oil on gessoboard 6x6"

No hay comentarios:

Publicar un comentario